آموزش دانش آموز محور، نقش معلم و تکنولوژی مدرسه هوشمند در تحقق آن

آموزش دانش آموز محور، نقش معلم و تکنولوژی مدرسه هوشمند در تحقق آن

نرم افزار مدرسه

امروزه مشخص شده است که قدرت یک معلم در مطالبی که ارائه می دهد نیست بلکه در فرصت هایی می باشد که با استفاده از توانایی های فردی، ابزارهای آموزشی و تکنولوژی هایی نظیر نرم افزار مدرسه، تخته هوشمند و غیره، برای دانش آموز فراهم می کند. این خلق فرصت ها توسط معلم به دانش آموز کمک می کند تا بیاموز که چگونه می تواند یاد بگیرد، مسئله حل کند و در نهایت از این مفاهیم در زندگی روزمره بکار برد. در ادامه به ویژگی های یک معلم با توانایی های ذکر شده می پردازیم.

  • معلم به عنوان مشارکت کننده در طراحی بستر یادگیری قدرتمند

ایده این ویژگی از تلاش یک معلم ژاپنی گرفته شده است. او در کنار دختر خود درس خواند تا نیازهای وی را درک کند و دغدغه اساسی در یادگیری توانمند را بشناسد. تکنولوژی در این بین می تواند بسیار کارآمد باشد و  معلمان با استفاده از یک نرم افزار مدرسه می توانند برای هر کلاس درس که دارای دانش آموزان متفاوتی می باشند طراحی متفاوت تدریس داشته باشند.

  • مشارکت در یادگیری

معلم می تواند با دانش آموزان در یادگیری همراه شود. این دانش آموزان هستند که هسته اصلی کار را به عهده می گیرند و در کنار آنها این معلمان می باشند که به توسعه و رفع اشکال در یادگیری یک موضوع خاص کمک می کنند. اما این همراهی و مشارکت به دلیل تعداد بالای دانش آموزان کار ساده ای برای معلمان نمی باشد. یکی از مهمترین و کارآمدترین راهکارها استفاده از نرم افزارهای هوشمند سازی مدارس می باشد. معلمان می توانند با نرم افزار مدرسه خود به ازای هر دانش آموز نوحه تعامل و همکاری در مسیر حل مشکلات و به بلوغ رساندن یادگیری دانش آموز را به عهده بگیرند.

مدرسه هوشمند

  • ایجاد کننده گروه ها

ارتباطات یکی از اساسی ترین بخش های یادگیری در دانش آموزان می باشد. معلمان در این بین نقش اساسی بازی می کنند. فراهم آوردن ارتباطات هم به دانش آموزان کمک می کند تا از طریق ارتباطات با سایر دانش آموزان بهتر بیاموزند و هم به توسعه ویژگی های اجتماعی و فردی دانش آموزان کمک شایانی می کند. استفاده از تکنولوژی در تسهیل فرایند ارتباطات و تشکیل گروه های آموزشی بسیار کارساز است. استفاده از نرم افزار مدرسه توسط دبیران هم در مدیریت منابع آموزشی کاربرد دارد و هم در مدیریت ارتباطات بین دانش آموزان مفید می باشد. تکنولوژی های هوشمند سازی مدارس و مدرسه هوشمند می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد.پاسخ دهید