سریع تر از هر اپلیکیشن دیگر

سایما یک استارتاپ قدرتمند
برای مدرسه هوشمند

شرکت سایما از سال ۱۳۹۴ در حوزه توسعه و ساخت پلفترم های آموزشی در پارک علم و فناوری یزد شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۶ اولین محصول خود برای هوشمند سازی مدارس را در تعدادی از مدارس یزد ارائه کرد
با توجه به رضایت مدارس در طی این سالها با آپدیت و ارتقای نرم افزاری وسخت افزاری سامانه سایما با تجربه و تخصص خود در کنار شما هستیم تا مدرسه شما را هوشمند کنیم

  • سامانه سایما قابل استفاده در همه پلتفرم ها
  • بهبود ارتباط مدرسه با والدین
  • استفاده از تکنولوژی های روز در مدرسه
  • بهبود وضعیت پیگیری تحصیلی و نتایج آموزشی